tegning 1.jpg

Vilde Østerholt Willeke

ILLUSTRASJON

«Jeg liker farger. Jeg liker å omringes av vakre ting. Jeg liker å fange det vakre på bilder. Jeg liker matematikk. Jeg liker former, og jeg liker kontraster. Og jeg elsker tegning.»

Gjennomgående i tegningene til Vilde Østerholt Willeke er stress, hennes eget og også andre sitt.

«Jeg tror dette har noe med behovet for å prestere. Vi har et behov for å vise at vi er vakre, vise at vi er interessante, vise at vi er flinke, at vi får til alt. Og når alle andre viser dette, vil vi vise at vi selv også kan dette.»

Med tegning finner hun en ro som hun ikke finner andre steder. Gjennom tegningene sine prøver hun å overbevise seg selv og andre om at alt det presset og stresset er unødvendig å legge på seg selv.

«Jeg tror verden hadde vært et bedre sted da, jeg tror vi hadde vært mer ærlige med hverandre.»

Vilde Østerholt Willeke liker ikke å gi titler til bildene sine, fordi hun opplever at alle tolker veldig ulike ting inn i dem. Da hun spurte venner om de ville foreslå titler, tolket de fleste det ut fra personer de hadde møtt eller erfaringer de selv hadde. Selv tenker hun sjelden på en spesifikk person når hun tegner, men tegner ofte ut fra noe hun har observert i løpet av dagen.

«Jeg liker hvordan fettfarger flyter inn i hverandre, og jeg liker hvordan fettfarger legger seg oppå papiret. Jeg liker hvordan papiret blir helt glatt etter å ha fylt det med fettfarger. Jeg liker hvordan fargene lyser, hvordan fargene beholder intensiteten sin.»

FINN KUNSTNEREN:
tegning 2.jpg
tegning 3.jpg
tegning 4.jpg
tegning 5.jpg
tegning 6.jpg
tegning 7.jpeg
tegning 8.jpeg
tegning 9.jpeg