Også dyret kjente angst / D-PARKEN

Av Nikolai Torgersen

FINN KUNSTNEREN:
KNN.jpg

I spørsmålet om hvorfor han lager kunst svarer Torgersen hvordan det hjelper han med sin indre uro:

 

"Filosofen Peter W Zappfe snakker mye om "det skadelige bevissthets-overskuddet" mennesker besitter. Selv helt fra starten av livet har barnet et behov for å bli distrahert. Distrahert fra seg selv, fra sitt eget vesen og sin egen bevissthet. Tilværelsen er uutholdelig om vi ikke gjør det. Og dette gjelder alle. Den norske kunstneren Marianne Heske har sagt "Jeg tror det er derfor vi alle gråter da vi blir født. Å bli født inn i dette rollespillet, denne bortkastede energien". Kunstnerskapet mitt er tett knyttet til min ekstreme uro og mitt behov for å distrahere meg selv fra min egen bevissthet. Fra et rent praktisk ståsted har jeg levd hele mitt liv som fattig og i store perioder også som hjemløs, så det å produsere fysiske objekter fra relativt billige materialer (blyant, ark) for penger er en annen praktisk grunn." 

Noe kunstnere ofte blir spurt om er hva som inspirerer dem, men hva er egentlig inspirasjon? 

"Inspirasjon er et ord som får meg til å føle at kunst tilhører en alternativ drømmeverden. Det er utrolig negativt ladet. Alle mine arbeider er selvbiografiske, man kan kanskje si at alle mine arbeider er ulike selvportrett, og de kommer av et forsøk på å forstå. Jeg er drevet av et konstant behov for å prøve å konkretisere alt sansene mine oppfatter og hvordan sansene mine opplever forskjellige situasjoner. Og det er en prosess jeg dessverre aldri får en pause fra." 

DR.jpg
DG.jpg
FX.jpg
FRSK.jpg
CHTH.jpg
SQRRL-2.jpg
WL.jpg

Også dyret kjente angst / D-PARKEN er en pågående serie arbeid laget av Nikolay Torgersen, en oslobasert kunstner utdannet ved Einar Granum Kunstfagskole. 

Vi i BLODFERSK fikk gleden av å intervjue Torgersen angående hans interesse for kunst og det aktuelle prosjektet Også dyret kjente angst/D-PARKEN. I denne serien bruker han blyant og papir. Derimot presiserer Torgersen at han ikke vil begrense seg til kun én form når han lager kunst.

 

"Det ville ikke vært rettferdig mot meg selv å begrense meg eller låse meg til en teknikk, en stilart, en fargepalett eller et endelig mål. Jeg tror ikke jeg ser så mye mer enn andre mennesker, men jeg bruker veldig mye tid på alt jeg ser. Og gjennom en prosess hvor jeg forsøker å forstå hva jeg har foran meg og hva jeg vil ha ut av det, så gir det ingen mening å være forutinntatt på teknikker eller materialer". 

Videre tilføyer Torgersen at han i sin kommende soloutstilling i september jobber med å inkorporere lukt i arbeidene sine, da lukt er en sans som i stor skala påvirker underbevisstheten konstant og jobber med og i mot oss.

Med serien "Også dyret kjente angst/D-PARKEN" utforsker Torgersen bevissthet mennesker har om sitt eget liv, som er i stand til stor ødeleggelse, samt sammenligningen mellom mennesker og dyr.

"Et lite, men ikke ubetydelig, skritt inn i mørket, har gitt menneskeheten en bevissthet om sitt eget liv som er i stand til stor ødeleggelse. En av tingene som skiller oss fra dyrene er vår uunngåelige vilje til å fortsette å plage oss selv om hvorfor, hvordan og når, og når du først er nede i ditt eget kaninhull, med lykt og søkende blikk, vil den menneskelige hjerne dessverre aldri glemme. I mine arbeider presenterer jeg det støyende og kaotiske landskapet med tematikk rundt barndommens traumer og selvbevissthet, ledsaget av håndfaste dyr som klamrer seg fast til realismen, tviholder på det pragmatiske og tilsynelatende er uberørt. Men vi skal alle oppløses før eller siden."